Demenz-Servicezentrum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Das Demenzservicezentrum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist als solches seit Dezember 2007 aktiv. In Verbindung mit einem Vorläuferprojekt der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gibt es die Beratungs-.und Unterstützungsangebote allerdings bereits seit Anfang 2004. Insofern liegen bereits langjährige Erfahrungen mit der Zielgruppe dementiell erkrankter Migrantinnen und Migranten vor.

Träger ist die Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Gelsenkirchen-Bottrop.

Angesiedelt ist das Demenz-Servicezentrum neben anderen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten im Integrativen Multikulturellem Zentrum (IMZ) der AWO in Gelsenkirchen-Bismarck.

Das Demenz-Servicezentrum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist nicht regional sondern mit dem thematischen Auftrag Demenz & Migration für ganz NRW zuständig.

Demenz und Migration

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gehören die Versorgung von Menschen mit Demenz und die Unterstützung ihrer Angehörigen zu den aktuellen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Die in Deutschland lebenden MigrantInnen sind im gleichen Maße von dieser Entwicklung betroffen wie die einheimische Bevölkerung der Bundesrepublik. Aufgrund der spezifischen sozioökonomischen Lebenslage der älteren MigrantInnen und deren Migrations- und Arbeitsbiographie treten alterstypische Krankheiten zudem sogar früher auf.

In den letzten Jahren ist mit der Zunahme Älterer mit Migrationsgeschichte auch das Bewusstsein für die Problemlagen Demenzkranker unter der Gruppe der Zugewanderten und deren Angehörige deutlich gestiegen. Dennoch herrscht nach wie vor ein großes Ungleichgewicht zwischen dem kontinuierlich steigenden Bedarf und dem vorhandenen Versorgungsangebot.

Neben dem offenkundigen Bedarf nach einer institutionellen Implementierung kultursensibler Beratungs-, Versorgungs- und Hilfsangebote zeigen die Erfahrungen auch, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte die bereits bestehenden Angebote der Demenzversorgung kaum in Anspruch nehmen. Schwierigkeiten ergeben sich nicht nur aus Sprachbarrieren, sondern auch aus Informationsdefiziten bezüglich der Demenzkrankheit und möglicher Unterstützungsangebote. Hinzu kommt, dass die speziellen Angebote für demenziell Erkrankte im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich bislang nicht hinreichend auf die Bedürfnisse demenzkranker MigrantInnen zugeschnitten sind und ein vernetztes adäquates Versorgungsangebot meist fehlt.

Viele ältere MigrantInnen beherrschen die deutsche Sprache nicht oder nur unzureichend; teilweise verlieren sie ihre bisher erworbenen Sprachkenntnisse aufgrund des Verlustes des Kurzzeitgedächtnisses, der mit einer Demenz einhergehen kann. Auch die bestehenden Demenzdiagnostikverfahren sind bislang ungeeignet für Menschen mit niedriger formaler Bildung oder einem anderen kulturellen Hintergrund. Somit ist das sprachbasierte Diagnostikverfahren nicht so effektiv, wie eine kulturell angepasste, nonverbale Diagnostik. Eine Ansprache durch muttersprachliche Fachkräfte erleichtert den Zugang und ermöglicht die Kommunikation und die Beschäftigung mit den Demenzkranken. Auch Informations- und Aufklärungsmaterialien zu Demenz, Broschüren, Ratgeber, Flyer usw. müssen in der jeweiligen Muttersprache verfasst sein und sich kulturell an der Lebenssituation von MigrantInnen orientieren.

Einerseits ist eine interkulturelle Öffnung der Altenhilfe durch eine kultursensible Angebotsgestaltung und interkulturell qualifizierten Teams ansatzweise erkennbar, andererseits wird die pflegerische Unterstützung für Demenzerkrankte zu einem Großteil von bereits gut integrierten Familienangehörigen erbracht. Um bestehende Versorgungsstrukturen für an Demenz erkrankte MigrantInnen besser zugänglich zu machen und kultursensible bedarfsgerechte Angebote aufzubauen, ist die Sensibilisierung der Akteure des Gesundheitswesen und der Altenhilfe und deren Vernetzung in Kooperation mit MSOs und anderen Multiplikatoren in den Communities wegweisend.

 

Demans (bunama) ve Göçmenler

Göçmenler için Kuzey Ren-Vestfalya Demans Servis Merkezi

İsçi Sosyal Vakfı (AWO) Gelsenkirchen/Bottrop Bölgesi

Demans (bunama) ve Göçmenler

Almanya nüfusu giderek yaşlanıyor.

Nüfusun yüksek yaş ortalaması ve yaşlı oranının artmasıyla da, demans (bunama) hastaları ve hasta yakınlarının, sosyal ve toplumsal açıdan desteklenmeleri siyasi bir sorumluluk haline geldi.

Bu gelişme, yani Alman nüfusunun yaşlanması, sadece Alman halkıyla da sınırlı değil. Yaşlı nüfus artışı göçmenler için de geçerli ve bu yüksek oran göçmenler açısından da söz konusu.

Üstelik Almanlara nazaran, göçmenlerin yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlık ve hastalıklarının daha erken yaşta ortaya çıktığı söylenebilir. Daha net bir ifadeyle, göçmenler, klasik Almanlardan daha erken bunama hastalığına yakalanabiliyor.

Bunun sebebine gelince: bu durum, sosyo-ekonomik etkenlere bağlanabilir. Dolayısıyla erken bunama, göçmenlerin genelde ağır işlerde çalışmak zorunda kalmaları ve daha çabuk yıpranmaları ile de alakalı bir durumdur.

Son yıllarda demans hastalığına bakış açısı göçmenler arasında da belirgin olarak önemsenmeye ve bu yüzden değişmeye başladı. Nitekim yaşlı nüfus oranı yükseldikçe, demans (bunama) hastası veya bu riziko grubunda yer alan göçmen yakınlarınca da ilgi ve duyarlılık artış gösteriyor. 

Her şeye rağmen bu konuda dengesiz bir arz/talep oranı var. Bir başka deyişle, yükselen gereksinim ve bu ihtiyaca yönelik sunulan yardım seçenekleri yeterli sayılamaz.

Göçmenler, örneğin Türkiye kökenliler, demans (bunama) konusuyla ilgili olarak, kendi dil, din, örf ve adetleri göz önünde bulundurulmadan sunulan, danışma, destek ve yardım maksatlı sosyal programlara pek rağbet etmiyor.   

Dolayısıyla buradaki tek sorun Almanca dilini bilmemekle de sınırlı değil. Demans (bunama) hastalığı, tüm ilgiye rağmen göçmenlerin kendi dilinde yeterli derecede yakından tanınmıyor ve bu konuda, örneğin Türkçe olarak yardım projelerine büyük ihtiyaç var.

Demans hastalığının hekimler tarafından uygulanan, ayakta veya yatalak tıbbi tedavisinde, dil, din ve kültür sorunların göz önünde bulunulmaması ve buna böyle çok özel bir yardım ağının olmaması eklenince, sorun dahada büyüyor.

Birçok göçmen, örneğin Türkiye kökenli vatandaşlarımız, Almancayı bilmiyor veya bildikleri yeterli değil, yani anlatılanı kısmen anlayabiliyor. Buna bir de demans (bunama) hastalığı eklenince, hafıza kaybı yüzünden Almanca konuşma kabiliyetini de yitirebiliyor, unutabiliyor ve anlatılanı sadece kendi ana dilinde anlıyor. 

Demans (bunama) hastalığının doğru tespit, teşhis ve tedavisi için, kendi dili gibi iyi anlamak çok önemli bir faktör.

Demans (bunama) risk grubunda yer alan kişinin kültür seviyesi yüksek değilse, Almancayı az biliyorsa veya hiç bilmiyorsa ve bunlara ilaveten farklı bir kültürden geliyorsa, mevcut tedavi yöntemleri istenildiği gibi işe yaramıyor.

Bu yüzden konuşma dilinin kaçınılmaz olduğu bir tedavi yöntemi bu tür vatandaşlarımız için çok uygun değildir.

Bunun yerine, Almanca konuşma, okuma ve yazma içerikli metotlar yerine, kendi kültürüyle uyumlu, resim ve çizim gibi tedavi yöntemleri, bu hastalıkla mücadele için daha isabetlidir.

Kendi ana dilinde konuşan ve kültüründen gelen uzman elemanlar, hem iletişimi sağlamakta, hem de hastalığın etkin olarak tedavisinde önemli rol oynamaktadırlar.

Ayrıca demans (bunama) hastalığı ile ilgili broşür ve afiş gibi yardımcı, açıklayıcı dokümanların, örneğin Türkçe dilinde olması ve kültürel faktörlerin göz önünde bulundurulması kaçınılmaz bir durum.

Başka kültürlere yapılan sosyokültürel yardımlar, artık aynı kültürden gelen eğitimli personel ekibimiz tarafından, belirgin olarak sağlanmakta. Ayrıca bu tür sosyal yardımlara ilaveten, hastanın yakınları da bakım konusuna dahil edilerek destekleyici olmaktalar.

İsterseniz Demans Servis Merkezimizle iletişime geçerek bizimle bağlantı kurun ve sizin kültürünüzden gelen, sizin anadilinizi bilen personelimizle tanışın ve bizden yardım alın.

İlave bilgi için: www.demenz-service-migration.de

Veranstaltungskalender

Aktuell sind keine Termine vorhanden.