Demans ve Göcmenlik

Göçmenler için Kuzey Ren-Vestfalya Demans Servis Merkezi

İsçi Sosyal Vakfı (AWO) Gelsenkirchen/Bottrop Bölgesi

Demans (bunama) ve Göçmenler

Almanya nüfusu giderek yaşlanıyor.

Nüfusun yüksek yaş ortalaması ve yaşlı oranının artmasıyla da, demans (bunama) hastaları ve hasta yakınlarının, sosyal ve toplumsal açıdan desteklenmeleri siyasi bir sorumluluk haline geldi.

Bu gelişme, yani Alman nüfusunun yaşlanması, sadece Alman halkıyla da sınırlı değil. Yaşlı nüfus artışı göçmenler için de geçerli ve bu yüksek oran göçmenler açısından da söz konusu.

Üstelik Almanlara nazaran, göçmenlerin yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlık ve hastalıklarının daha erken yaşta ortaya çıktığı söylenebilir.

Daha net bir ifadeyle, göçmenler, klasik Almanlardan daha erken bunama hastalığına yakalanabiliyor.

Bunun sebebine gelince: bu durum, sosyo-ekonomik etkenlere bağlanabilir. Dolayısıyla erken bunama, göçmenlerin genelde ağır işlerde çalışmak zorunda kalmaları ve daha çabuk yıpranmaları ile de alakalı bir durumdur.

Son yıllarda demans hastalığına bakış açısı göçmenler arasında da belirgin olarak önemsenmeye ve bu yüzden değişmeye başladı. Nitekim yaşlı nüfus oranı yükseldikçe, demans (bunama) hastası veya bu riziko grubunda yer alan göçmen yakınlarınca da ilgi ve duyarlılık artış gösteriyor.

Her şeye rağmen bu konuda dengesiz bir arz/talep oranı var. Bir başka deyişle, yükselen gereksinim ve bu ihtiyaca yönelik sunulan yardım seçenekleri yeterli sayılamaz.

Göçmenler, örneğin Türkiye kökenliler, demans (bunama) konusuyla ilgili olarak, kendi dil, din, örf ve adetleri göz önünde bulundurulmadan sunulan, danışma, destek ve yardım maksatlı sosyal programlara pek rağbet etmiyor.  

Dolayısıyla buradaki tek sorun Almanca dilini bilmemekle de sınırlı değil. Demans (bunama) hastalığı, tüm ilgiye rağmen göçmenlerin kendi dilinde yeterli derecede yakından tanınmıyor ve bu konuda, örneğin Türkçe olarak yardım projelerine büyük ihtiyaç var.

Demans hastalığının hekimler tarafından uygulanan, ayakta veya yatalak tıbbi tedavisinde, dil, din ve kültür sorunların göz önünde bulunulmaması ve buna böyle çok özel bir yardım ağının olmaması eklenince, sorun dahada büyüyor.

Birçok göçmen, örneğin Türkiye kökenli vatandaşlarımız, Almancayı bilmiyor veya bildikleri yeterli değil, yani anlatılanı kısmen anlayabiliyor. Buna bir de demans (bunama) hastalığı eklenince, hafıza kaybı yüzünden Almanca konuşma kabiliyetini de yitirebiliyor, unutabiliyor ve anlatılanı sadece kendi ana dilinde anlıyor.  

Demans (bunama) hastalığının doğru tespit, teşhis ve tedavisi için, kendi dili gibi iyi anlamak çok önemli bir faktör.

Demans (bunama) risk grubunda yer alan kişinin kültür seviyesi yüksek değilse, Almancayı az biliyorsa veya hiç bilmiyorsa ve bunlara ilaveten farklı bir kültürden geliyorsa, mevcut tedavi yöntemleri istenildiği gibi işe yaramıyor.

Bu yüzden konuşma dilinin kaçınılmaz olduğu bir tedavi yöntemi bu tür vatandaşlarımız için çok uygun değildir.

Bunun yerine, Almanca konuşma, okuma ve yazma içerikli metotlar yerine, kendi kültürüyle uyumlu, resim ve çizim gibi tedavi yöntemleri, bu hastalıkla mücadele için daha isabetlidir.

Kendi ana dilinde konuşan ve kültüründen gelen uzman elemanlar, hem iletişimi sağlamakta, hem de hastalığın etkin olarak tedavisinde önemli rol oynamaktadırlar.

Ayrıca demans (bunama) hastalığı ile ilgili broşür ve afiş gibi yardımcı, açıklayıcı dokümanların, örneğin Türkçe dilinde olması ve kültürel faktörlerin göz önünde bulundurulması kaçınılmaz bir durum.

Başka kültürlere yapılan sosyokültürel yardımlar, artık aynı kültürden gelen eğitimli personel ekibimiz tarafından, belirgin olarak sağlanmakta. Ayrıca bu tür sosyal yardımlara ilaveten, hastanın yakınları da bakım konusuna dahil edilerek destekleyici olmaktalar.

İsterseniz Demans Servis Merkezimizle iletişime geçerek bizimle bağlantı kurun ve sizin kültürünüzden gelen, sizin anadilinizi bilen personelimizle tanışın ve bizden yardım alın.

İlave bilgi için: www.demenz-service-migration.de

Bağımsız Hasta Danışmanlığı Türkce ve Rusca danışma hizmeti veriyor.

Bağımsız Hasta Danışmanlığı Türkce ve Rusca danışma hizmeti veriyor
(
Die Unabhängige Patientenberatung bietet Beratung in Russisch und Türkisch an)

Hastalıklar hayatta bir dönüm noktasının nedeni olabileceği gibi,  sonucu da
olabilirler. Bu ve benzeri durumlarda göç, işsizlik ve yalnızlık önemli rol
oynayan faktörlerdir. Almanya Bağımsız Hasta Danışmanlığı (Die Unabhängige
Patientenberatung Deutschland) göçmenler için telefon danışmanlığının yanısıra,
21 danışma merkezinde Türkce ve Rusca danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca
işsizlere yönelik çalışmalara ağırlık kazandırmaktadırlar. Daha fazla bilgi
için ......